INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACHT POBIERZ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 WERSJA PDF   WERSJA EDYTOWALNA

ZAŁĄCZNIK NR 2 POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 POBIERZ

 

Link do postępowania : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8eeb8bc0-e1aa-46ee-8b32-728afe4ad90d 

unieważnienie postępowania pn. Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. zo.o. w 2022 roku POBIERZ

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘOWANIA POBIERZ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  POBIERZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA POBIERZ

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ

ZAŁĄCZNIKI SWZ POBIERZ

ZAŁĄCZNIK WERSJA EDYTOWALNA POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 8  - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA POBIERZ