Skład Rady Nadzorczej

Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Spółka z o.o.

Przewodniczący  - Andrzej Aleksandrowicz

Członek - Paulina Golus

Członek - Małgorzata Józefowicz